I dag har vi hatt besøk av Eirik, som 1. august blant annet begynner i stillingen som ansvarlig for vår Idrettsfritidsordning. Eirik har bodd i Bergen de 6 siste årene hvor han har tatt grunnskolelærerutdanning 5-10 med fagene pedagogikk, kroppsøving, samfunnsfag og matematikk. Våren 2022 fullførte Eirik sin mastergrad i fysisk aktivitet og kosthold i et skolemiljø og nå er han altså klar for å flytte hjem. Vi har tatt en prat med Eirik så dere også kan bli kjent med han.

 1. Hvem er du?
  Mitt navn er Eirik Husebye Sannæs, en 26 år gammel gutt fra Fevik. Jeg er en sprudlende og sosial gutt som trives i fellesskap med andre og som liker å sette i gang ulike aktiviteter. Livsløpet mitt har bidratt til at jeg i dag er en selvstendig og utadvendt person som uttrykker meninger, samarbeider, viser empati og har gode holdninger. Spesielt vil jeg trekke frem idretten som en viktig faktor for min personlig utvikling. Allerede som 6 åring meldte jeg meg inn i Idrettslaget Express. Idrettsmiljøet i Express har for min del vært en arena der jeg traff venner og forbilder, og var en viktig faktor for at idrettsmiljøet ble en trygg arena å befinne seg i. I tillegg har idrettsmiljøet i Express gitt meg gode holdninger til å være i fysisk aktivitet og ha god helse.

 

 1. Hvor er du?
  For øyeblikket befinner jeg meg i Bergen. Jeg begynte studietiden min i 2016 som grunnskolelærer og har nå avsluttet studietiden med å levere en masteroppgave våren 2022 i masterprogrammet: Fysisk aktivitet og kosthold i et skolemiljø. Etter 6 år i Bergen, er det på tide å vende skuta hjemover til det vakre sørlandet. Jeg må vel å innrømme at det skal bli deilig å slippe all regnet jeg har erfart nå i 6 år ;)

 

 1. Fritidsinteresser?
  Jeg er en aktiv gutt og får mye glede av å drive med sportsaktiviteter. Sport er min hverdag, og noe jeg ikke kunne vært foruten. I dag driver jeg aktivt med fotball og volleyball. Jeg har mye kunnskaper om ulike idretter, og mestrer de fleste idrettsaktiviteter. Jeg har også et godt forhold til naturen og friluftsliv. Et av høydepunktene mine er å i løpet av året er en solskinnsdag i februar-mars hvor jeg finner frem toppturskiene og bestiger en topp. Opplevelsen av å bestige et fjell og deretter nyte turen ned igjen er en opplevelse jeg ikke kunne vært foruten. Jeg trives også godt i vann, og både surfing og kajakk er aktiviteter jeg kjenner godt til. Utenom sportslige interesser er jeg også en sprudlende og sosial gutt. Kommunikasjon og samarbeid er to stikkord som står meg nært. Jeg trives godt med å vise meg frem, og har små utfordringer med å ta inititativ og engasjement. Jeg er også et søkende vesen og alltid nysgjerrig på nye opplevelser.

 

 1. Hvorfor velger du å flytte hjem for å starte jobben i IL Express?
  Å kunne få lov til å jobbe med idrett og legge til rette for at barn og unge erfarer glede og spenning av å drive ulike idrettsaktiviteter, opplever jeg som en veldig spennende jobb. Minnene fra min tid som liten utøver i Express bærer preg av mye glede og trivsel, minner jeg ønsker å smitte over til dagens barn og unge. Jeg er motivert for å gi barn og unge opplevelser de tar meg seg videre og som de ønsker å fortelle om til sine foreldre ved middagsbordet.

 

 1. Hvordan ser du for deg at arbeidsdagen blir?
  Jeg opplever idrettsfritidsordningen i IL Express som et spennende prosjekt som jeg gleder meg til å bli en del av. Jeg ser for meg en arbeidsdag som innebærer mye kommunikasjon og samarbeid både med ansatte i Express og også foreldre til utøvere. Jeg er opptatt av å unngå misforståelser og lytte til ulike forslag og ideer. Derfor vil et godt samspill med foreldre være et viktig arbeid. Logistikk vil også være en viktig del for å avverge at ulike utfordringer/problemer tar sted.

 

 1. Hva ønsker du å få til i arbeidet?
  Jeg ønsker å introdusere barn og unge for en rekke idretter og gi dem nye erfaringer og opplevelser. Vel så viktig ønsker jeg i mitt arbeid å skape en idrettsfritidsordning der alle føler seg velkomne og sett. Å skape et trygt og godt miljø, der vennskap etableres og der barn og unge lærer av hverandre vil være et viktig arbeid for meg. I tillegg er jeg motivert for å  samarbeide med ulike idrettsorganisasjoner. Det kan medføre at barn og unge erfarer en spissere kompetanse av instruktører innenfor en idrett. Jeg håper at flest mulig ønsker å være deltakende i prosjektet Il Express starter. Jeg er motivert for å legge ned en innsats der barn og unge opplever idrettsglede. Kanskje finner de en idrett de ønsker å drive mer med? Målet er at idrettsfritdisordningen til Idrettslaget Express blir et sted barn og unge ønsker å være deltakende i. For hvert nye skoleår, håper jeg at nye ivrige blir medlem i idrettsfritidsordningen og får opplevelser de sent vil glemme.

 

 1. Har du noen gode minne fra din tid som barn i Il Express?
  Absolutt. Fotballen ble spesielt et sted jeg trivdes godt i og som jeg har gode minner fra. Her etablerte jeg vennskap og utviklet både sportslige og sosiale ferdigheter. Jeg vil trekke også trekke frem barneidretten og spesielt turene til Rauland om våren.
  Da jeg var barn, hadde ikke IL Express en idrettsfritidsordning. Hadde det vært et tilbud, er jeg ganske sikker på at det hadde passet meg perfekt.

Eirik starter altså i stillingen 1. august og i tillegg til ansvar for Idrettsfritidsordningen vil Eirik være synlig i Allidrettsavdelingen, med ansvar for aktiviteten for de aller yngste barna våre organiserer Eirik allidrettstreningene for barnehagebarna og 1. klassingene. Eirik vil også bistå de eldre gruppene i Allidrett, men der det foreldre som styrer aktiviteten.
Eirik vil også bruke noen timer i uken med administrasjon for Idrettslaget Express, hvilke konkrete arbeidsoppgaver dette blir har vi enda ikke avklart.

Vi gleder oss til høsten og til å bli mer kjent med Eirik!