Beredskapsplan

Idrettslaget Express Fevik har utarbeidet en beredskapsplan som beskriver Idrettslagets beredskap og rutiner for hvordan en skal opptre i en krisesituasjon under følger idrettslagets beredskapsplaner: