Sportslig utvalg IL Express

Sportslig utvalg består av representanter fra hver gruppe i IL Express.

Vår oppgave er å informere alle i klubben om IL Express’ retningslinjer for god og trygg aktivitet, og følge opp trenere og ledere med klubbens visjon i ryggen.

Klubbens visjon er «Idrettsglede for alle».

Sportslig utvalg skal sikre at trenere og leder kan møtes og bli kjent med hverandre og med verdier og holdninger som er felles for klubben.
Sportslig utvalg oppfordrer også alle lag til å ha foreldremøter (eller spillermøter der utøverne er over 18 år) der trenere og ledere formidler klubbens retningslinjer, verdier og visjoner til foresatte og de aktive.

IL Express sine verdier:

  • Være inkluderende
  • Være positive
  • Være engasjerte
  • Vise respekt 

Organisasjonsverdi: Være nyskapende og tenke nytt.

Sportslig utvalg skal også bistå når det er uenigheter eller konflikter i avdelinger eller på tvers av avdelinger. 

Personalsaker behandles av Arbeidsutvalget i klubben.

Kontakt Sportslig utvalg:

Leder:
Bjørnar Borgestrand Øien
Telefon: 97615651
E-post: bjornar@ilexpress.no