Barneidrett i IL Express

Sportslig utvalg i Idrettslaget Express har opprettet retningslinjer for god og trygg aktivitet. Retningslinjene er overordnede og gjelder for aktivitet i alle våre avdelinger og idretter. Vi skal til enhver tid etterstrebe å følge retningslinjene.

Antall barn per trener, for barn under 13 år

  • Det er optimalt med 8 barn per trener

Lengde på aktivitet

  • Under 9 år: inntil 60 min
  • Fra 9 år: inntil 90 min

Treningsoppbygging

  • Samling/Velkommen
  • Oppvarming
  • Aktivitet
  • Samling/Takk for i dag

Antall aktiviteter per uke

  • Under 8 år: Avdelingene får legge til rette for 1 aktivitet per uke.
  • 8-12 år: Avdelingene kan legge til rette for 2 aktiviteter per uke.

Kamper og konkurranser kommer i tillegg.

Alle er velkommen på aktiviteter i Idrettslaget Express, dersom en prioriterer kolliderende aktiviteter skal ikke dette virke ekskluderende fra aktivitet.

Lenke til idrettsforbundets bestemmelser om barneidrett: https://www.idrettsforbundet.no/tema/barneidrett/bestemmelser-om-barneidrett/

IL Express har egen Barneidrettsansvarlig, som er ansvarlig for å formidle bestemmelsene til barn, foresatte, trenere og ledere i klubben.

Kontakt Barneidrettsansvarlig i IL Express: