Barneidrett i IL Express

Sportslig utvalg i Idrettslaget Express har opprettet retningslinjer for god og trygg aktivitet. Retningslinjene er overordnede og gjelder for aktivitet i alle våre avdelinger og idretter. Vi skal til enhver tid etterstrebe å følge retningslinjene.

For informasjon om den enkelte aktivitet, gå til klubbens avdelingssider.

Retningslinjer for god og trygg aktivitet