Retningslinjer for publisering av bilder og film2024-02-20T11:15:19+01:00

Idrettsforbundet har laget noen enkle retningslinjer for å bevisstgjøre trenere, utøvere, ledere, frivillige og foresatte av barn i idrettslag. Retningslinjene er utarbeidet på bakgrunn av de krav som stilles i personopplysningsloven og åndsverksloven.

Se mer informasjon om retningslinjene på idrettsforbundets temasider: https://www.idrettsforbundet.no/tema/retningslinjer/retningslinjer-for-publisering-av-bilder-og-film-av-barn/

Samtykkeeklæring for publisering av bilder og film

Gå til toppen