Hei alle medlemmer i Idrettslaget Express.

Vi ønsker å minne alle foreldre og publikum om bruk av filming og fotografering av barne- og ungdomsidretten. Dette for å minne foreldre, publikum og andre på at det ikke er lov å filme, fotografere og dele innhold av barn under 18 år i sosiale medier og andre digitale kanaler uten samtykke fra utøver, og i tillegg samtykke fra foresatt der utøver er under 15 år.

Det er viktig å sikre at strømmingen skjer innenfor rammene av gjeldende lovgivning, særlig personvernregelverket som stiller strenge krav til hvordan personvernet skal ivaretas, og som utløser en rekke rettigheter hos den enkelte.

Her kan dere lese om filming og fotografering i idretten:https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2022/minn-foreldre-og-publikum-pa-hvilke-regler-som-gjelder-for-filming-og-fotografering/

Om det skulle være noen spørsmål rundt dette, ta kontakt med administrasjonen.