Orientering

Informasjon

Gjennom sommersesongen er det løpstilbud både i form av treningsløp og konkurranser. Det
er også mulig å delta i O-løp i regi av bedriftsorienteringen.
Orienteringsgruppa IL Express står også ansvarlig for å arrangere ett eller flere
orienteringsløp i løpet av sommersesongen, og da må våre medlemmer være med å bidra som
funksjonærer

Treningstider

2022: Orienteringsgruppa har ingen faste treningstider

Kontakt

Leder: Hans Jakob Kløvstad

E-post: hansjakob.k@gmail.com 

Tlf: 93003616