Alle medlemmer av Idrettslaget Express skal betale medlemskontingent. Eneste unntak er æresmedlemmer som får kontingenten dekket av idrettslaget.

I tillegg til medlemskontingent har noen av klubbens avdelinger innført treningsavgift for å dekke inn kostnader de har med sin aktivitet.

Medlemskontingent og treningsavgift i 2024:
Æresmedlem: Kr. 0,-
Trener/leder: Kr. 100,-
Støttemedlem: Kr. 300,-
Aktiv 4-12 år: Kr. 650,-
Aktiv 13-17 år: Kr. 900,-
Aktiv 18-64 år: Kr. 1100,-
Aktiv fra 65 år: Kr. 400,-
Familiekontingent: 2000,-

Fotball:
Spilleravgifter for 2023:
Fra 5 til 8 års klassene:                              kr. 500,- pr år
Fra 9 til 12 års klassene:                            kr. 1000,- pr år
Fra 13 år og tom Junior                             kr. 1500,- pr år
Senior Herre og Dame                               kr. 2000,- pr år
Basketball:
Senior menn:                                               kr. 700 per sesong
Øvrige:                                                          kr. 500 per sesong
Turn:
Gymlek:                                                           kr. 200 per halvår
Minirekrutt/rekrutt/junir/senior              kr. 300 per halvår

Håndball:
Sesongen 2023/2024                                 kr. 250 per sesong

Idrettslaget Express vil at alle barn, unge og voksne skal kunne drive med idrett, og vil å bidra med å finne løsninger hva gjelder økonomi for de som trenger det. Vårt aktivitetsfond er en ordning for de som ikke klarer å betale for idrettslig aktivitet, og kan dermed søke om å få dekket hele eller deler av treningsavgiften og medlemskontingenten.

Vi tilbyr ulike løsninger, og der det er behov bidrar med midler for å dekke treningsavgift eller deler av denne

Ta kontakt med Daglig Leder Bjørnar Borgestrand Øien på mail bjornar@ilexpress.no  dersom det er spørsmål rundt betaling eller ordninger, så finner vi sammen en løsning.

Ingen andre enn daglig leder vil få kjennskap om søknaden eller hvem som har fått støtte. Alle dokumenter destrueres etter utmelding.