Idrettslaget Express har mange sponsorer som støtter vår aktivitet, de aller fleste velger å støtte gjennom å profilere seg på våre anlegg, treningstøy, drakter eller arrangement.

De aller største samarbeidspartnerne støtter hele idrettslaget mens andre støtter enkeltavdelinger eller enkeltarrangement.

Fotballavdelingen har ansatt en egen ressurs som koordinerer avdelingens markedsaktivitet, avtaler for øvrige avdelinger koordineres av daglig leder i Idrettslaget.

Nye støttespillere er hjertelig velkommen.
Om du vet om noen som kan tenke seg å støtte oss, gi oss ett lite hint så vi kan opprette dialog.
Daglig leder Idrettslaget Express:
Bjørnar Borgestrand Øien
97615651
bjornar@ilexpress.no

Daglig leder IL Express Fotball:
Magne Aslaksen
92632960
ma-asl@online.no