Årsmøtet i Idrettslaget Express avholdes på klubbhuset, onsdag 29. mars 2023, kl. 18.00.
Innspill til saker må sendes styret senest 14. mars – Sendes til post@ilexpress.no
Fullstendig saksliste med alle papirer legges ut på www.ilexpress.no senest en uke før årsmøtet.

Avdelingene avholder sine årsmøter i forkant, følg med på avdelingenes hjemmesider for mer informasjon om de enkelte avdelingsårsmøtene.

Alle Expressmedlemmer er hjertelig velkommen til årsmøtet.