Bjørnar skal ut i pappapermisjon fra midten av mars, i den forbindelse blir det noen endringer i administrasjonen i vår.

Eirik Sannæs, som har siden august 2022 vært ansvarlig for blant annet idrettsfritidsordning og arrangement vil overta de fleste av Bjørnar sine oppgaver. For å frigi Eirik til ansvaret som midlertidig daglig leder har vi ansatt en ny ressurs.

Thea Opdahl Løyte er ikke helt ny, hun fullførte sin bachelorgrad i Idrettsvitenskap våren 2023 og ble ansatt til vår sommer-IFO i uke 26. Vi var så fornøyde med Thea at hun i høst har vært fast instruktør på vår idrettsfritidsordning og hun er med på turnavdelingens treninger; gymlek og minirekrutt.
Det var helt naturlig for oss å forhøre oss om Thea ville ta større ansvar våren 2024 når Eirik skal være midlertidig daglig leder. En oppgave som Thea tar på strak arm.
Thea vil overta ansvar for Idrettsfritidsordningen, Allidrett, bidra på klubbens arrangementer og vil også få ett større ansvar for administrasjon av turnavdelingen.
Thea begynner gradvis fra 1. januar og vil fungere i alle sine roller fra 1. mars.

Ansvarlig anlegg
Jarle Hille overtar administrasjonens oppgaver hva gjelder drift av idrettsanlegget. Jarle Hille er anleggsansvarlig i hovedstyret, har siden sommeren 2023 vikariert som banemester og det er helt naturlig at Jarle ble spurt når vi trengte noen som kunne overta anleggsoppgavene. Jarle er pensjonist, Expresspappa, Expressbestefar, flittigste bruker av styrkerommet på klubbhuset, ett ja-menneske og absolutt riktig ressurs for oppgaven.
Jarle virker i stillingen 1. april-1.august.

Vi ser frem til våren 2024 og gleder oss til å legge tilrette for idrettsglede for alle!