Kjære medlemmer, frivillige, samarbeidspartner og venner av Idrettslaget Express,
Vi legger nå bak oss ett innholdsrikt 2023, ett år hvor mye har skjedd i Idrettslaget vårt!

Det viktigste er all idrettsgleden som vi sammen sprer til alle som er tilknyttet idrettslaget. Faktisk så har vi i løpet av 2023 hatt over 1000 unike medlemmer! Det er en milepæl at vi nå har vokst forbi medlemsantallet vi hadde i 2019 (før Covid) og med det befester vi oss som en av de største samfunnsaktørene i Grimstad Kommune. Vi er vårt ansvar bevisst og jobber hele tiden med å lage en best mulig hverdag for alle våre medlemmer.

Formålet vårt er å skape idrettsglede for alle, dette gjør vi så godt vi klarer også i 2023, med daglig aktivitet for våre avdelinger allidrett, basketball, fotball, friidrett, orientering og turn

Vi er stolt over alle aktivitetene og møteplassene vi skaper for vårt nærmiljø, Seniorgruppa, Trimutvalg, Idrettsfritidsordning Fevikklubben, Fevikmessa, og Fevikdagen er alle møteplasser og aktiviteter som stadig er i utvikling og som vi vil fortsette å levere til vårt nærmiljø.
I 2023 har vi også opprettet noen nye arrangementer, vi har arrangert Vintercup og 2 vinterturneringer i fotball, vintercupen for seniorlag ute på RSA Bil Arena på Fevik og vinterturneringene inne i Normisjonshallen i Grimstad. Alle tre turneringene har vært fulltegner og har hatt godt utbytte for deltagerne.
Uke 26-2023 kunne vi med støtte fra Gjensidigestiftelsen arrangere gratis Sommer-IFO for 40 deltagere i alderen 6-10 år. Det ble en helt fantastisk uke, med gode instruktører og glade barn!

Tidlig i 2023 kom vi på plass med vår aktivitet i lokalene som tidligere huset Monter Blom Bakke, dette ble raskt kunstgresshall og kontor for vår administrasjon. Når vi avslutter året er Expresshallen langt på vei blitt den aktivitetsarenaen som vi drømte om å skape når vi fikk  mulighet til å overta lokalene.
Vi huser nå kunstgresshall, kampsportsenter og veldig snart åpner Feviks egen billiard-hall! Stranden har blitt ryddet og gjort tilgjengelig og vi har noe utleie av arealer inne og ute for opplag av båter og biler.
Vi disponerer eiendommen i første omgang frem til august 2026 og ser mange muligheter på området som vi vil fortsette å jobbe med å realisere.

Idrettslaget hadde strategisamling på Strand Hotel i juni, en nyttig samling som har resultert i at administrasjon har prioritert å dokumentere idrettslagets aktivitet og strukturere dette på slik måte at det blir oversiktlig og enkelt å forstå for alle som har en rolle i Idrettslaget og vi er langt på vei klare for å starte implementeringen av dette i det videre arbeidet vårt.

Idrettslaget er i dag 3 fulltidsansatte ressurser i Magne, Bjørnar og Eirik. Magne er ansatt i fotballavdelingen, Bjørnar og Eirik er ansatt i hovedlaget.
Høsten 2023 har vi i tillegg til overstående strukturarbeid også prioritert å sammen planlegge for gjennomføring og utvikling av idrettslagets mange arrangementer. Dette tror vi fører til at arrangementene vil bli enda bedre i tiden fremover.

Når vi nå legger 2023 bak oss ser jeg frem mot 2024! Ett år hvor jeg tror Idrettslaget vårt vil stadig bli enda bedre på alt vi sammen gjør for medlemmene, nærmiljøet og støttespillerne våre!

Jeg vil avslutte 2023 med å igjen takke alle som bidrar til at vi klarer å legge tilrette for all vår aktivitet gjennom året. Vi er avhengig av dere alle sammen!

God Jul
Bjørnar Borgestrand Øien
Daglig Leder
Idrettslaget Express