28. august starter allidrettsavdelingen opp med aktivitet igjen!

Vi ønsker velkommen til 2019 kullet som nå kan begynne på allidrett. Allidrett er et flott sted hvor barna får mulighet til å bli kjent med andre barn som skal begynne på skolen neste høst. På allidrett får barna sitt første kjennskap til Idrettslaget Express Fevik.

I høst tilbyr vi allidrett for to treningsgrupper som i utgangspunktet trener til faste tider i Fevikhallen, men det er også planlagt aktiviteter andre steder. På vår hjemmeside vil det bli lagt ut hallskjema.

Følgende treningsgrupper trener i høst

2019:   Kl. 17.00-18.00

2017/2018:   Kl. 18.00-19.00

Dersom man vil prøve allidrett er det bare å møte opp til trening. Det er lurt å melde seg inn i spond-gruppene til den aktuelle gruppe for å få informasjon til hver enkelt trening.

Dette er Spond gruppen for 2019 kullet: Allidrett 2019

Dette er Spond gruppen for 2017/2018 kullet: Allidrett 2017/2018