Hovedstyret er Idrettslaget Express Fevik sin høyeste myndighet mellom årsmøtene og består av arbeidsutvalg (AU) og en representant fra hver avdeling:

Hovedstyret 2023/2024:

 • Laila Asbjørnsen – Leder (AU)
 • Roy Svarstad – Nestleder (AU)
 • Hege Beate Stavset – Kasserer (AU)
 • Jarle Hille – Anleggsansvarlig (AU)
 • Hans Jakob Kløvstad – Orientering
 • Cecilie Hille – Turn
 • Kenneth Gorman – Fotball
 • Maiken Heck Eide – Håndball
 • Henrik Kofoed Nilsen – Friidrett
 • Nick Savaris – Basketball
 • Sondre Ruberg Kristiansen – Varamedlem (AU)

Hovedstyret møtes minimum to ganger per år.

Arbeidsuvalget møtes minimum 4 ganger per år i tillegg til hovedstyremøter. 

Saker til hovedstyret/arbeidsutvalg spilles inn til daglig leder på e-post: bjornar@ilexpress.no

I tillegg har idrettslaget egne komiteer for større arrangement og aktiviteter. Komiteene stiller til hovedstyremøter når det behandles saker som angår den enkelte komite:

 • Anleggskomite – Jarle Hille
 • Fevikmessa – Bjørnar Borgerstrand Øien
 • Fritidsklubben – Andre Pedersen
 • Komite for Hedersbevisninger – John Bergmann
 • Kontrollkomite – Morten Tønnevold
 • Seniorgruppe – Vivi Handaa
 • Sportslig utvalg – Bjørnar Borgestrand Øien
 • Stadion og huskomite – Bjørnar Borgestrand Øien
 • Trim – Else Sætra
 • Valgkomite -Rune Norgaard