I dag har Fotballavdelingene i Lia og Express inngått ett samarbeid for barn i ungdomskolealder.
Avtalen tar som utgangspunkt for seg 13-16 årsklassen og er kommet i stand for  å skape robuste årganger med gode treningsgrupper dette gir en god trenings- og kamphverdag for alle våre gutter og jenter i aldersgruppen.
En viktig og naturlig avtale for våre utøvere i ungdomsskolealder, spesielt da de aller fleste av begge klubber sine ungdomskoleelever går sammen på Fevik Skole.

Vi gler oss til å komme i gang med samarbeidet!