Fra skolestart har 2016-årgangen kunnet trene håndball sammen med 2015 og 2014 årgangen. Nå har Lasse, pappaen til Oda tatt på seg oppgaven å være trener for 1. klassingene og vi starter med egne treninger i Fevikhallen fra torsdag denne uken. Treningstiden vil være den samme som tidligere men hallen deles så 1. klassingene får eget område.

Treningstid: torsdag kl. 16.30-17.30 i Fevikhallen.

Vi bruker oktober til en prøvemåned slik at de som vil kan få prøve håndball for å se om dette er noe dere ønsker å fortsette med.

I månedsskiftet oktober-november holder vi foreldremøte hvor vi forteller litt mer om aktivitet, kanskje vi får med flere foreldre som er med å hjelpe Lasse å legge tilrette for god aktivitet.

Om ditt barn er interessert i å prøve håndball ønsker vi at du melder deg inn i spondgruppen for kullet, der kan du melde deg på aktivitet og få nyttig informasjon.

https://group.spond.com/TFCLP

Lasse og Bjørnar