IL Express Håndball ønsker velkommen til årsmøte-

Årsmøtet holdes i klubbhuset på Fevik Stadion, torsdag 2. mars kl. 18.30.

Vedlagt finner dere beretninger, saksliste og dokoumenter til årsmøtet.

Vel møtt

Saksliste Årsmøte 2023

Sak 4 -Express Håndball årsberetning for 2022 til styret

Sak 5 – Regnskap 2022

Sak 6 – Budsjett 2023

Sak 7 – Forslag styremedlemmer 2023

Sak 8 – Håndballgruppas aktiviteter 2023