På idrettslagets årsmøte onsdag 29. mars fikk idrettslaget ett nytt æresmedlem. Magne Aslaksen har hatt «hele» sitt liv i idrettslaget. Han har vært og er en av de viktigste enkeltpersonene for klubben vår.
Det var en tydelig overrasket og rørt Magne Aslaksen som ble overrakt æresmedlemskapet.
Her følger innstillingen til æresmedlemskapet:

Kandidaten har i nesten en mannsalder, både som aktiv, trener, tillitsvalgt og som ansatt, vist et genuint og brennende engasjement for IL Express Fevik. Vedkommende har vært aktiv i Express siden 1971, debuterte på A-laget i 1979 og spilte sin siste A-kamp for Express i 2005. Kandidaten har også 10 år som aktiv utøver i Express håndball og flere år som badmintonspiller i Express. I 1987 mottok vedkommende Lolls premie for «fremragende innsats i håndball og fotball».

Kandidaten har kombinert trenergjerningen parallelt med det å selv være aktiv idrettsutøver på en forbilledlig måte. Han var trener for gutter kull 93 i 13 år, håndballtrener i 2 år og har vært assistenttrener for A-laget i totalt 6 år. Kandidaten har også innehatt vervet som leder for fotballgruppen i perioden 07-08.

Kandidaten har opp gjennom årene bidratt sterkt til å få den store «fotballscene» til Fevik gjennom å arrangere fotballskole med trenere fra Valencia (2012), Manchester United (2013) og Real Madrid (2016). Det kan også nevnes at vedkommende har vært ansvarlig for oppstart og gjennomføring av følgende aktiviteter og arrangement:

Sommerproffen (7år), Høstproffen (5 år), Biltema (4 år), Proffskolen (4 år), jentefotballskole, jentefotballdagen, fotballfritidsordning, Keeper i fokus og VM for 5 åringer i barnehage.

Kandidaten har også sittet i styret for Fevikmessa og har nå i nyere tid vært primusmotor for arrangementet Fevik dagen som første gang ble arrangert 2017.

Vedkommende er en person som i enhver setting «spiller» med hjerte på utsiden av drakten, og fremstår i så måte som en meget solid og god rollemodell innad i klubben og en ambassadør som vi alle kan være stolte av utad.  

Kandidaten har over tid opparbeidet seg en viktig stemme og rolle i Idrettslaget Express, i Agder fotballkrets, Norges Fotballforbund gjennom divisjonsforeningen og i lokalmiljøet på Fevik.

Vedkommende har basert på sitt sterke personlige engasjement, raushet og inkluderende menneskesyn, gjennom handling vist at han er en viktig kulturbærer for klubben, der vår visjon «Idretts glede for alle» og våre verdier; å være inkluderende, være positiv, være engasjert og vise respekt står sterkt.

Han ble fulltisansatt som daglig leder for fotballgruppen i 2013 og samme år fikk han Express’ Hederstegn. I tiden fra da til i dag så har han vært en særdeles viktig bidragsyter i klubbens utvikling både kommersielt og sportslig.  

Styret mener Magne Aslaksen er en klar kandidat for å bli utnevnt til Æresmedlem!

Gratulerer, Magne!