Idrettslagets årsmøte ble holdt på klubbhuset onsdag 29. mars i år.
Som nevnt tidligere ble Magne Aslaksen fortjent tildelt Æresmedlemskap i Idrettslaget vårt.

I tillegg til årsmøtets dagsorden ble det også delt ut heder og ære til flere av våre ildsjeler.
Ove Moland, hederstegn
Kom inn i fotballstyret våren 2018 som web ansvarlig. Han har i tillegg vært en stor bidragsyter ved fotballens store arrangementer som
Med NM kamper, Fevikdagen og masse fotballskoler gjennom de åtte siste årene.Han har også vært oppmann med full kontroll på alt og alle i de
agene han har vært engasjert i siden 2013. idag er han oppmann for klubbens juniorlag. Vi mener absolutt Ove fortjener klubbens hederstegn.

Thorvald Hansen, hederstegn
Ble trener i klubben i 2016 og har vært engasjert som trener/lagleder og ass trener på div lag siden og er idag med i
apparatet rundt vårt juniorlag i tillegg til å være med i sportslig utvalg. Hansen kom inn i styret til årsmøte i 2018 som nestleder og har fortsatt
denne rollen i klubben. Thorvald er ett ja menneske og stiller opp og hjelper med det meste  i og utenfor klubben. Messer, NM kamper, Fevikdagen,
dugnader på stadion kan vi alltid stole på Hansen stiller opp .Han har sikkert også en hel masse dugnadstimer i Express håndball.

Må også nevnes han store evne til og bry seg om enkeltmennesker, noe han bruker masse tid på utenfor banen.

Hansen fortjener også klubbens hederstegn.

Arve Seland, hederstegn
En av klubbens største navn.

Selv om Arve reiste tidlig fra Fevik til Jerv, Start, Frankrike og Belgia har han virkelig satt Express og Fevik på kartet.
Han ble toppscorer i 1 divisjon (øverste nivå den gang) i 1986 for Start. Han har 12 landskamper samt deltatt i OL i 1984.
Han var på landslaget i friidrett og kunne sikkert vært på landslaget ihåndball og badminton også hvis døgnet hadde hatt nok timer.

Med andre ord ett multitalent av de sjeldne.

De siste tolv årene har han vært engasjert som trener på ulike nivåer i Express. Han har hatt ansvar for FFO, masse fotballskoler
og vært trenerveileder som gjennom disse årene bidratt til og utdanne 50-60 Express trenere.

Han er idag trener for samarbeidslaget Express/Lia G13, samt trenerveileder i klubben. Han holder fire trenerkurs i klubben hvert år
og følger opp trenere på feltet. Han er også med og nominerer spillere til krets og sonelag sammen med våre trenere.

Arve fortjener defintivt klubbens hederstegn.

Kristen Heimdal, bragdstatuett
Kristen deltok i NM veteraner vinterkast 25. mars  2022 i Kristiansand og tol bronsemedalje i sleggekast, hule og diskos.

Vi takker komiteen for Heder og Ære ved John Olaf Bergmann og Øystein Bedford Pedersen med eminent innsats ved nominasjonsprosessen.

Se oversikt over heder og ære, samt protokoll fra årsmøtet under:
Oversikt over æresmedlemmer og mottakere av hederstegn i IL Express
Protokoll årsmøte 2023