Express idrettsfritidsordning har snart blitt 1 år gammel. I løpet av året har vi hatt mange ivrige barn og vi har introdusert dem for en rekke idrettsaktiviteter, lek og friluftsliv. Vi har tatt til oss erfaringer som vi tar med oss videre mot IFO år som begynner høsten 2023. PÅMELDING

Vi er nå godt i gang med å planlegge IFO fra høsten og skolestart og vi kan meddele at det vil bli litt endringer.

Dette er endringene:

–  IFO Express vil fra høsten av være et tilbud for 1 – 5 klasse. I år har vi hatt tilbud for 2 – 5 klasse, men vi har besluttet nå tilbudet også gjelder for 1 klassingene. Det vil si at barn som er født fra 01.01.2013 til 31.12.2017 er velkommen hos oss. Vi kommer til å  dele opp i to grupper. 1 og 2 klasse barna vil være en gruppe, mens 3 – 5 klasse barna vil være en gruppe. Gruppene vil få egne aktivitetsopplegg, men det vil også bli lagt til rette for å ha aktiviteter sammen. Det vil være instruktører som følger hver sin gruppe.

– Fra høsten av tilbyr vi også morgen-IFO. Dørene vil være åpne fra 07:30. Det vil bli servert frukt og barna vil sammen med instruktør gå opp til Fevik skole og være på plass i god tid før skolestart.

– Vi vil fortsette med å tilby aktiviteter hos AGR (rideklubb) og Fevik Maritime Leirskole. Hos AGR blir barna introdusert for hestesporten. De får blant annet ri og stelle hestene. På leirskolen får barna båt- og sjøopplevelser. Det inneholder båtturer, trekke garn og teiner, fiske og få kurs av dyktig sjømann. Vi vil også se på andre samarbeidsavtaler.

– Kommune tilbyr gratis kjernetid i 12 timer for 1 klassinger. Dette vil også gjelde hos oss. Fra høsten har statsbudsjettet lagt frem at denne ordningen blir utvidet til å også gjelde for 2 klassinger. Vi venter på en bekreftelse fra kommunen, men mye tyder på at også 2 klassingene vil få gratis kjernetid hos oss. Her vil det komme mer informasjon etterhvert.

IFO Express vil være et tilbud hvor allidretten står i fokus. Her får barna prøve en rekke idretter, leker, friluftsliv og mer. IFO skal gjenkjennes av indre motivasjon, mestring og aktivitetsglede. Dagene skal fylles med aktivitet, matlaging/spising og enkle undervisningsopplegg med fokus på rettferdighet, respekt og folkeskikk.

For mer informasjon om Express IFO, sjekk her: Express IFO

Det er allerede mulighet for å melde seg på nå. Det kan du gjøre ved å trykke på lenken her: PÅMELDING

Du kan også sende mail til eirik@ilexpress.no eller ta kontakt på 95036825.

Har dere spørsmål, så er det bare å ta kontakt.

mvh Eirik Sannæs, Leder Express IFO